REALITNÍ KANCELÁŘ PRAHA 9 - VYSOČANY 
mobilní tel. - 608 70 33 43
recepce   -  283 891 841           
email - marousek@1jmreality.cz                                                     
              

   VEŠKERÁ REALITNÍ ČINNOST NA JEDNOM MÍSTĚ

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY - INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ - PRODEJ A PRONÁJEM

 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Pobočka AAA byty
 • Nabídka AAA byty
 • Nabídka 1500
 • kancelář
 • partners hypo 2

Oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí dle zákona č.151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve smyslu jednotlivých prováděcích vyhlášek a dle dalších obvyklých metodik.

 

Zejména nabízíme :

- vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí, např. pro výpočet daně z převodu nemovitostí

- vypracování posudku o obvyklé ceně nemovitostí, např. pro potřeby dědického řízení, stanovení prodejní ceny apod.

  

Při zpracovávání znaleckého posudku je vycházeno ze zákona č.151/1997Sb. o oceňování majetku a platné prováděcí vyhlášky, která je zpravidla jednou ročně nahrazována MF ČR a činí platnost posudku jeden rok, pokud není změna prováděcí vyhlášky.

 

Obvyklá cena (někdy též nesprávně uváděná jako tržní) je zjišťována zejména metodikou porovnání s uplatněním zaběhlých koeficientů zohledňujících specifičnosti oceňované nemovitosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se často jedná o zjištění obvyklé ceny v časovém období, které předchází datum, vypracování i o několik roků vedeme za tímto účelem vlastní archiv realizovaných cen různých druhů nemovitostí v různých lokalitách. Dále spolupracujeme s externími osobami, které dlouhodobě působí v oboru obchodu s nemovitostmi, které poskytují další náhledy pro minimalizaci případných odchylek. 

 

Ceny za zpracování znaleckých posudků neuvádíme. Jedná se o specifické případy, jak z hlediska lokalizace nemovitostí, tak z hlediska náročnosti vypracování posudku. Rovněž zde mohou být věcná břemena a další skutečnosti, která je nutno posudkem zohlednit. 

V případě Vašeho zájmu o vypracování znaleckého posudku nebo více informací, volejte znalce pana Martina Sládka - tel: 777020440, nebo nám napište dotaz, přes formulář v sekci kontakty, s uvedením druhu nemovitosti, lokalitě a účelu pro který bude posudek vypracován, a my Vám zašleme cenovou kalkulaci. 

Reference

Praha 9, Slévačská 905

Praha 9, Slévačská 905
 • 166 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Praha 6, Talichova 2038

Praha 6, Talichova 2038
 • 23 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Naše tipy

 


TOPlist