REALITNÍ KANCELÁŘ PRAHA 9 - VYSOČANY 
mobilní tel. - 608 70 33 43
recepce   -  283 891 841           
email - marousek@1jmreality.cz                                                     
              

   VEŠKERÁ REALITNÍ ČINNOST NA JEDNOM MÍSTĚ

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY - INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ - PRODEJ A PRONÁJEM

 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Pobočka AAA byty
 • Nabídka AAA byty
 • Nabídka 1500
 • kancelář
 • partners hypo 2

Privatizace bytových jednotek


PŘEVODY JEDNOTEK DO VLASTNICTVÍ DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012 Sb.


V souvislosti s naší činností Vám vypracujeme rovněž smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a to včetně všech příloh, které si vyžaduje provedení prvního převodu jednotky a návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí. Nejčastěji se jedná o dva případy. Prvním je převod s SBD nebo LBD, kdy je zákonem tento předepsán jako bezúplatný. Druhým nejčastějším případem je převod z privatizovaných družstev, kdy je převodem vypořádáván další členský vklad člena družstva, kterým byla hrazena kupní cena za budovu a pozemek.

Dále poskytujeme poradenství a právní servis ve vztahu k nemovitostem, případně zastupování zájemce při uzavírání smluvních vztahů s třetími osobami.

Zejména nabízíme :
 • sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • sepsání smlouvy kupní
 • sepsání dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • sepsání darovací smlouvy
 • sepsání smlouvy o výměně nemovitostí
 • sepsání smlouvy o pronájmu
 • sepsání smlouvy o podnájmu
 • sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
 • sepsání smluv o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva, příp. s.r.o.
 • sepsání dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví


Reference

Praha 6, Šmeralova 297

Praha 6, Šmeralova 297
 • 17 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy

Praha 6, Talichova 2038

Praha 6, Talichova 2038
 • 23 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Naše tipy

 


TOPlist