REALITNÍ KANCELÁŘ PRAHA 9 - VYSOČANY 
mobilní tel. - 608 70 33 43
recepce   -  283 891 841           
email - marousek@1jmreality.cz                                                     
              

   VEŠKERÁ REALITNÍ ČINNOST NA JEDNOM MÍSTĚ

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY - INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ - PRODEJ A PRONÁJEM

 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Pobočka AAA byty
 • Nabídka AAA byty
 • Nabídka 1500
 • kancelář
 • partners hypo 2

Privatizace bytových jednotek

                       


                        ZAMĚŘOVÁNÍ JEDNOTEK V BUDOVĚ               pro potřeby vypracování prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám


Provádíme zaměření jednotek budovy pro potřeby vypracování prohlášení vlastníka budovy ve smyslu občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a nařízení vlády č.366/2013 ( o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kterým se provádí § 1222 občanského zákoníku, upravuje jak způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce tak rovněž co jsou společné části domu ). Obsahem zaměřování je fyzické zaměření všech nebo typických jednotek v domě včetně jejich příslušenství, vypracování schémat jednotlivých podlaží budovy s umístěním jednotek ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb., rozpis jednotlivých jednotek s výměrami  včetně příslušenství. Jedná se o povinnou zákonem předepsanou přílohu prohlášení vlastníka. Skutečná výměra jednotky je stěžejní pro určení s ní spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku. Fyzické zaměření skutečného stavu jednotek v budově se doporučuje vždy, pokud již za tímto účelem nebylo provedeno a to z následujících důvodů :

 1. nelze použít výměry jednotek, které byly zjišťovány za účelem výpočtu nájmu nebo služeb, neboť tyto jsou prováděny dle rozdílného klíče (nejsou započteny půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu atp.), u nebytových jednotek jsou pak jiným způsobem započteny výměry ramp, výloh a vnitřních ochozů
 2. v jednotkách za jejich existenci zpravidla dochází k různým stavebním úpravám (rozšíření jednotky na úkor chodby domu atp.), čímž dochází ke změně výměry podlahové plochy a nutnosti provést aktuální zaměření jednotek
 3. rovněž nelze vždy použít předpoklad typického bytu pro všechna podlaží zejména u zděných vícepodlažních budov dochází při nárůstu podlaží k ustupování obvodového pláště

Zaměřování jednotek provádíme homologovanými laserovými měřiči dle harmonogramu, který je součástí smlouvy o dílo.

Reference

Praha 6, Talichova 2038

Praha 6, Talichova 2038
 • 23 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Praha 5, Ke Kotlářce 1146

Praha 5, Ke Kotlářce 1146
 • 29 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Naše tipy

 


TOPlist