Oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí dle zákona č.151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve smyslu jednotlivých prováděcích vyhlášek a dle dalších obvyklých metodik.

Zejména nabízíme:

  • vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí, např. pro výpočet daně z převodu nemovitostí
  • vypracování posudku o obvyklé ceně nemovitostí, např. pro potřeby dědického řízení, stanovení prodejní ceny apod.

Při zpracovávání znaleckého posudku je vycházeno ze zákona č.151/1997Sb. o oceňování majetku a platné prováděcí vyhlášky, která je zpravidla jednou ročně nahrazována MF ČR a činí platnost posudku jeden rok, pokud není změna prováděcí vyhlášky.

Obvyklá cena (někdy též nesprávně uváděná jako tržní) je zjišťována zejména metodikou porovnání s uplatněním zaběhlých koeficientů zohledňujících specifičnosti oceňované nemovitosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se často jedná o zjištění obvyklé ceny v časovém období, které předchází datum, vypracování i o několik roků vedeme za tímto účelem vlastní archiv realizovaných cen různých druhů nemovitostí v různých lokalitách. Dále spolupracujeme s externími osobami, které dlouhodobě působí v oboru obchodu s nemovitostmi, které poskytují další náhledy pro minimalizaci případných odchylek.

Ceny za zpracování znaleckých posudků neuvádíme. Jedná se o specifické případy, jak z hlediska lokalizace nemovitostí, tak z hlediska náročnosti vypracování posudku. Rovněž zde mohou být věcná břemena a další skutečnosti, která je nutno posudkem zohlednit.

V případě Vašeho zájmu o vypracování znaleckého posudku nebo více informací, volejte znalce pana Martina Sládka - tel: 777020440, nebo nám napište dotaz, přes formulář v sekci kontakty, s uvedením druhu nemovitosti, lokalitě a účelu pro který bude posudek vypracován, a my Vám zašleme cenovou kalkulaci.

Kontakt

1JM Reality
Realitní kancelář Praha 9 - Vysočany

provozovatel:

Jan Maroušek, IČO: 63104211                                                                                                                            provozovna:                                                                                                                                                                    Rožmberská 1272, Praha 9, 198 00                                                                                                                              předmět podníkání:

Realitní zprostředkování,

živmost ohlašovací vázaná                                                 

profesní kvalifikace:

Obchodník s realitami 66-042-M ze dne 14.3.2019

Telefon: 608 703 343
E-mail: marousek@1jmreality.cz
www.1jmreality.cz

Rychlý kontakt

Facebook GSM E-mail Map

Přihlašte se k našemu newsletteru