TERMÍNY PROVÁDĚNÝCH ÚKONŮ

Termíny pro dokončení a předání díla naší společností jsou závislé na rozsahu díla, sjednaných smluvních podmínek a splnění náležitostí, které jsou na straně objednatele.

Standardně lze však vycházet z těchto běžných termínů, které běžně realizujeme:

  • zaměření jednotek  cca 20 jednotek v jednom měřícím dni,
  • prohlášení vlastníka ve formě ke kontrole do čtrnácti dnů od zaměření poslední jednotky v budově,
  • provedení vkladu odsouhlaseného prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí závisí na konkrétním KÚ, zpravidla však nepřesáhne dobu dvou měsíců,
  • vyhotovení smluv o převodu jednotek do tří týdnů od odsouhlasení prohlášení vlastníka budovy objednatelem,
  • zápis SVJ do registru obchodního soudu do 30 dnů od konání ustavující schůze SVJ a podání všech náležitostí,
  • likvidace právnické osoby cca 9 měsíců od jejího zahájení.
Termíny pro konkrétní akce mohou být individuální, v některých případech je možné docílit kratší doby pro zhotovení jednotlivých etap.
 

Kontakt

1JM Reality
Realitní kancelář Praha 9 - Vysočany

Telefon: 608 703 343
E-mail: marousek@1jmreality.cz
www.1jmreality.cz

Rychlý kontakt

Facebook GSM E-mail Map

Přihlašte se k našemu newsletteru