Privatizace bytových jednotek

  1. Zaměřování jednotek v budově pro potřeby dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
  2. Prohlášení vlastníka budovy dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
  3. Převody jednotek do vlastnictví
  4. Založení SVJ
  5. Likvidace družstva
  6. Reference

Zaměřování jednotek v budově

pro potřeby vypracování prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

Provádíme zaměření jednotek budovy pro potřeby vypracování prohlášení vlastníka budovy ve smyslu občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a nařízení vlády č.366/2013 ( o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kterým se provádí § 1222 občanského zákoníku, upravuje jak způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce tak rovněž co jsou společné části domu ). Obsahem zaměřování je fyzické zaměření všech nebo typických jednotek v domě včetně jejich příslušenství, vypracování schémat jednotlivých podlaží budovy s umístěním jednotek ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb., rozpis jednotlivých jednotek s výměrami  včetně příslušenství. Jedná se o povinnou zákonem předepsanou přílohu prohlášení vlastníka. Skutečná výměra jednotky je stěžejní pro určení s ní spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku. Fyzické zaměření skutečného stavu jednotek v budově se doporučuje vždy, pokud již za tímto účelem nebylo provedeno a to z následujících důvodů :

  • nelze použít výměry jednotek, které byly zjišťovány za účelem výpočtu nájmu nebo služeb, neboť tyto jsou prováděny dle rozdílného klíče (nejsou započteny půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu atp.), u nebytových jednotek jsou pak jiným způsobem započteny výměry ramp, výloh a vnitřních ochozů
  • v jednotkách za jejich existenci zpravidla dochází k různým stavebním úpravám (rozšíření jednotky na úkor chodby domu atp.), čímž dochází ke změně výměry podlahové plochy a nutnosti provést aktuální zaměření jednotek
  • rovněž nelze vždy použít předpoklad typického bytu pro všechna podlaží zejména u zděných vícepodlažních budov dochází při nárůstu podlaží k ustupování obvodového pláště

Zaměřování jednotek provádíme homologovanými laserovými měřiči dle harmonogramu, který je součástí smlouvy o dílo.

Kontakt

1JM Reality
Realitní kancelář Praha 9 - Vysočany

provozovatel:

Jan Maroušek, IČO: 63104211                                                                                                                            provozovna:                                                                                                                                                                    Rožmberská 1272, Praha 9, 198 00                                                                                                                              předmět podníkání:

Realitní zprostředkování,

živmost ohlašovací vázaná                                                 

profesní kvalifikace:

Obchodník s realitami 66-042-M ze dne 14.3.2019

Telefon: 608 703 343
E-mail: marousek@1jmreality.cz
www.1jmreality.cz

Rychlý kontakt

Facebook GSM E-mail Map

Přihlašte se k našemu newsletteru