Převody jednotek do vlastnictví dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


V souvislosti s naší činností Vám vypracujeme rovněž smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a to včetně všech příloh, které si vyžaduje provedení prvního převodu jednotky a návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí. Nejčastěji se jedná o dva případy. Prvním je převod s SBD nebo LBD, kdy je zákonem tento předepsán jako bezúplatný. Druhým nejčastějším případem je převod z privatizovaných družstev, kdy je převodem vypořádáván další členský vklad člena družstva, kterým byla hrazena kupní cena za budovu a pozemek.

Dále poskytujeme poradenství a právní servis ve vztahu k nemovitostem, případně zastupování zájemce při uzavírání smluvních vztahů s třetími osobami.

Zejména nabízíme :

  1. sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  2. sepsání smlouvy kupní
  3. sepsání dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
  4. sepsání darovací smlouvy
  5. sepsání smlouvy o výměně nemovitostí
  6. sepsání smlouvy o pronájmu
  7. sepsání smlouvy o podnájmu
  8. sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
  9. sepsání smluv o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva, příp. s.r.o.
  10. sepsání dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Kontakt

1JM Reality
Realitní kancelář Praha 9 - Vysočany

provozovatel:

Jan Maroušek, IČO: 63104211                                                                                                                            provozovna:                                                                                                                                                                    Rožmberská 1272, Praha 9, 198 00                                                                                                                              předmět podníkání:

Realitní zprostředkování,

živmost ohlašovací vázaná                                                 

profesní kvalifikace:

Obchodník s realitami 66-042-M ze dne 14.3.2019

Telefon: 608 703 343
E-mail: marousek@1jmreality.cz
www.1jmreality.cz

Rychlý kontakt

Facebook GSM E-mail Map

Přihlašte se k našemu newsletteru