Založení společenství vlastníků jednotek dle zákona 89/2012 Sb. 

Má-li prohlášením vlastníka budovy vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, jsou nezbytnou součástí prohlášení vlastníka též stanovy společenství vlastníků jednotek. V případě jednotek takto vymezených po 1.1.2014 se právě schválením stanov zakládá společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek pak vznikne zápisem do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Do katastru nemovitostí poté nebude možné dle § 1198 odst. 2 nového občanského zákoníku zapsat vlastnické právo k další převedené jednotce, nebude-li katastrálnímu úřadu doložen vznik společenství vlastníků jednotek (výpisem z rejstříku)

Nebylo-li SVJ  založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.

Zajistíme Vám založení SVJ (společenství vlastníků jednotek) včetně veškerých úkonů spojených s jeho vznikem. 

Kontakt

1JM Reality
Realitní kancelář Praha 9 - Vysočany

provozovatel:

Jan Maroušek, IČO: 63104211                                                                                                                            provozovna:                                                                                                                                                                    Rožmberská 1272, Praha 9, 198 00                                                                                                                              předmět podníkání:

Realitní zprostředkování,

živmost ohlašovací vázaná                                                 

profesní kvalifikace:

Obchodník s realitami 66-042-M ze dne 14.3.2019

Telefon: 608 703 343
E-mail: marousek@1jmreality.cz
www.1jmreality.cz

Rychlý kontakt

Facebook GSM E-mail Map

Přihlašte se k našemu newsletteru